Hymne til den moderne rasjonalitet

“The cost of sanity in this society, is a certain level of alienation”
― Terence McKenna

 

Og Nordmannen har båret stein, og tre og busker felt
ha ynk med dette naut som ikke tenker rasjonelt
der berg og bakker bratter seg, der vinterstormen slår
der grov han tufter, bygget hus, og ryddet seg en gård


På husmannsplass og seter, han jobbet og ga tål
det ble en sekk poteter, noen epler, og litt kål
Og sta og stridig var han, der han gikk med krummet rygg
– For det man har, det har man. Det er best å være trygg


Men nå! Nå kan han slappe av – den gamle tid er gått
Frukttreet kan han kappe av – det var nå støtt for smått
Når langtransporten dundrer, ved et gjengrodd åkerkjerr
kommer livet vi beundrer: rasjonelt – med liten r.


Tonn med tyske gen-tomater, sveitserost og polsk paté
Du som fortiden forlater: Reis til by’n og bli gourmet
Ikke gå og vims i bygden, ikke stå igjen og sperr
for de vogntog som passerer: rasjonelt – med liten r.


Men hvem skal så forhindre, at det gror igjen for godt
Norges mosaikk blir mindre: Den var tuftet på alt smått
Alle rare fargebiter, fra hvert sogn og fiskevær
Hver en liten, stridig sliter – som har bragt oss dit vi er


Vi har blaff fra tredve-tallet, nå i vår moderne tid
Vi ser statsledere falle, mange ruster seg til strid
Da sprenger vi vårt spiskammers, og jubler likevel
Er det slik det er – med liten r – å være rasjonell?


For de som gikk her før oss, viste stor besindighet
der Klokskap var det omvendte av rasjonalitet
man sparer til fremtidig tarv, to slektsledd ser man frem
hvis arven skal forbli en arv, et hjem forbli et hjem


Der lyng i kveldssol bader, her i fjellets skarpe luft
Her hvor ingen glassfasader, sperrer utsyn og fornuft
står jeg støtt og tenker tanken, stundom sorgtung, stundom tverr
Ni bokstaver, Norges svøpe: rasjonell, med liten r.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *