Jeger og sanker

“Make each day a new horizon.”
― Christopher McCandless

 

Jeg blir mer og mere jeger og sanker
jeg savner fjell og dyr og langsom takt
det står armeringsjern i mine tanker
fra alt moderne jeg har tenkt og sagt

Nå vil jeg rusle over åpne glenner
der ingen kameraer følger med
og plukke spydet opp med støe hender
og se mot byen, dagen byen brenner
og vite verden er et annet sted

I byen bodde jeg. I en kulisse
der dagens flimmer aldri ga meg fri
Men bakom byen går det an å risse
En strek i steinen, ment for evig tid

Er det en hjortebukk jeg står og tegner?
Med stålet plantet i sin brune ham
møter den blikket mitt i det den segner
Der ser den ydmykhet, men ingen skam

Og vinden risler under trærnes ranker
og spydet heves over blodets strøm
Det er natur, det hjertet mitt som banker
la kastet hvisle gjennom mine tanker
og spidde sofakrokens tomme drøm

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *