Musikk er som tall som går fort gjennom hodet

“Music is the pleasure the human soul experiences from counting without being aware that it is counting”
― Gottfried Wilhelm von Leibniz

 

Musikk er som tall som går fort gjennom hodet
Hver samklang en sum
Hurtige strykere: Remser med sifre
Bladverk og ansikter: Billedrasteringer
Løser seg opp og blir piksler som faller
lander i gyldne tromboner
drypper fra harpene
drysser fra felene
samler seg inne i Mozartkulene, knekkes åpne
stiger i hjernen som bruspulver

Tall er naturen i kode
Musikk er som tall som går fort gjennom hodet

Svirrende strenger har tilhold i cellene
Protoner og og riff
Stramme membraner: En bassgang i mylderet
Våkne enzymer: Ad lib over tema
G, C, A
Vugger rundt kjernen med åpne forholdninger
Klipper og limer
i lang Passacaglia
Broer av proteiner
Griper hverandre

Fremtakt og baktakt, naturen er tellende
Svirrende strenger har tilhold i cellene

Faste tangenter fant plass i atomene
skall over skall
trinn over trinn, og den lyden du hører
kvantenes skalaer, C, D, E, F
G, A, H, C
Mønstre, som tweed og sjakkruter
russiske dukker over hverandre, den innerste hel
tikker i telleverket, blinker i detektoren
oppstår fra ingenting
fanges som skalatrinn,
alltid som skalatrinn, linjene glir
kurvene glir
det mykeste myke, det svimlende største glir
over en-to-tre, en-to-tre-fir´

Atomskall, membraner og klode
Tall er naturen i kode

Og musikk er som tall som går fort gjennom hodet

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *