Når hun du elsker ikke elsker deg lenger

Blimey. It happens again, and again…


En ny dag er kommet. En ny dag er gått
Og mangt er begrublet, og lite forstått
Du våkner. Du strekker frem armen
Mot solstråler blindt ifra karmen

Og minnet sin tennhette fenger

Det skjedde så langsomt, men likevel brått
når hun du elsker ikke elsker deg lenger

 

Du går gjennom flyvraket. Styrten var lang
Så lang at den nesten ble hverdag. Så pang.
Befrielse. Angsten fikk slippe.
Rolig nå. Undersøk. Trippe

Blant minner som ligger og slenger

Det er som du ser dem for første gang
Når hun du elsker ikke elsker deg lenger

 

Herreløst hittegods. Ting hun har glemt
Ting som er oversett. Ting du har gjemt.
En CD, en brille, et foto
Dyrepark, aper, og oss to

Kom gråten? Nei, latteren sprenger

For skjemt blir til alvor og alvor blir skjemt
Når hun du elsker ikke elsker deg lenger

 

Så rydder du skap, og så rensker du kott.
Du smiler. Vel, greit nok. Forgangent. Forstått
Steng fortiden. Nå skal her leves
og du ser ikke hvordan det streves

Hvordan skipssiden knirker og krenger

For du strammer hvert stag og du skalker hvert skott
Når hun du elsker ikke elsker deg lenger

 

Så blir du en tilskuer. Se hva du gjør.
Én hånd tar en koffert, én åpner en dør
Og solen står blindt imot pannen
Du tenker: Det fins vel en annen

Der bakenfor alt det som stenger

Men ingen skal finne ham som sto der før

hun du elsker ikke elsket deg lenger

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *