Øyeblikket

My best moment? I have a lot of good moments but the one I prefer is when I kicked the hooligan.
(Eric Cantona)


Når øyeblikket kaller!
Jeg skal komme
Uten forberedelser, og uten kart
Om et øyeblikk er øyeblikket omme
Lukkes til, glir bort i tiden
Tenke kan du gjøre siden
Alle livets veikryss møter deg i fart

Øyeblikket kaller!
Du må svare
du må ikke dvele ved hva du skal si
For kun et øyeblikk skal øyeblikket vare
Skjelvende av pilestikket
overgitt til øyeblikket
– se, du dvelte. Øyeblikket dro forbi.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *